Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki dotyczącej broni palnej na poziomie narodowym

Zamieszczony Data publikacji 12.06.2018

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie dla ekspertów w dziedzinie formułowania polityki dotyczącej broni palnej na poziomie narodowym – „FIREARMS – Strategic Aspects inside and with impact on EU”. Szkolenie odbędzie się w Portugalii (Lizbona) w dniach 1 – 4  października 2018 r.

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci (starsi oficerowie) organów ścigania biorących udział w procesie decyzyjnym w zakresie formułowania polityki dotyczącej broni palnej na poziomie narodowym. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata oraz wskazanie maksymalnie 2 przedstawicieli na listę rezerwową. Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz transportu lokalnego zostaną sfinansowane bezpośrednio przez organizatorów szkolenia. Sekretariat CEPOL wykupi również we własnym zakresie bilety lotnicze. 

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 27 lipca 2018 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 
powrót
drukuj