Informacyjny Serwis Policyjny

Szkolenie CEPOLu (on – line) dla ekspertów w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz cyberprzestępczości

Zamieszczony Data publikacji 08.02.2019

W ramach CEPOL organizowane jest szkolenie (on – line) dla ekspertów w zakresie zwalczania handlu ludźmi oraz cyberprzestępczości, pn. „Investigation of the THB as a Cyber-Enabled Crime”. Szkolenie odbędzie się w formule on – line, w 25 marca – 12 kwietnia 2019 roku (planowane jest około jednej godziny dziennie czynnego udziału w kursie).

Grupę docelową ww. przedsięwzięcia stanowić będą eksperci w dziedzinie zwalczania handlu ludźmi przy zastosowaniu rozwiązań informatycznych, a także funkcjonariusze straży granicznej, prokuratorzy oraz personel agencji unijnych. Uczestnicy szkolenia powinni posługiwać się językiem angielskim w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.

Każdemu z państw członkowskich przysługuje prawo zgłoszenia 1 kandydata głównego oraz wskazanie 2 przedstawicieli na listę rezerwową.

Wstępny nabór uczestników przedmiotowego szkolenia pozostaje w gestii: Biura Kryminalnego KGP, Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz Centralnego Biura Śledczego Policji.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 18 lutego 2019 r.

Zgłoszenia kierowane na adres BMWP KGP z pominięciem kierownictwa: BK KGP, BdWzC KGP, CLKP oraz CBŚP nie będą uwzględniane.

 
Tagi:
powrót
drukuj