Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 1 (22) 2015

W numerze m.in. o handlu ludźmi, pseudokibicach i odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych.
powrót
drukuj