Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 2/2015

W numerze m.in. o nowościach w szkolnictwie policyjnym, zmianach w przepisach regulujących zasady procesowe oraz cele postępowania przygotowawczego i odpowiedzialności dyscyplinarnej w Policji.

Zachęcamy do lektury i publikowania własnych artykułów na łamach czasopisma!

Kontakt:

Szkoła Policji w Pile
tel. 67 352 2555
faks 67 352 2599
e-mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

powrót
drukuj