Informacyjny Serwis Policyjny

Wina w prawie dyscyplinarnym służb mundurowych

Pod red. W. Kozielewicza, P. Jóźwiaka i K. Opalińskiego

Niniejsze wydawnictwo zawiera materiały z V seminarium prawniczego poświęconego odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, zorganizowanego przez Szkołę Policji w Pile oraz Komendę Główną Policji, które odbyło się w dniach 13-14 listopada 2014 r. w Pile.

Obecny numer zawiera artykuły poświęcone problematyce winy - zarówno w ujęciu materialnym, jak i procesowym - na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej w służbach mundurowych, czym niewątpliwie wpisuje się w tematykę podejmowaną podczas seminariów.

 

Wydawnictwo Szkoły Policji w Pile, 2015 rok, wyd. I, ss. 71

powrót
drukuj