Informacyjny Serwis Policyjny

Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny nr 1 (26) 2016

W numerze m.in. o: kontaminacji, roli i znaczeniu dodatkowej dokumentacji z czynności procesowej oględzin, fałszerstwie pieniędzy z perspektywy międzynarodowej, konkurs „Policjant Służby Kryminalnej”.


Zachęcamy do lektury i publikowania własnych artykułów na łamach czasopisma!

Kontakt:

Szkoła Policji w Pile
tel. 67 352 2555
faks 67 352 2599
e-mail: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

 

powrót
drukuj