Informacyjny Serwis Policyjny

 

Recenzje i nowości wydawnicze
Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego
Krzysztof Ślusarz, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 25
Kontrola osobista
Grzegorz Babieracki, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 17
Legitymowanie
Maciej Szawelski, Adam Thiel, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 30
Zatrzymanie osoby
Beata Jagielska, Alina Majchrzak, Agata Tabor-Dzikoń, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 33
Oględziny miejsca zdarzenia
Henryk Grzywna, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 34
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia do czasu oględzin
Artur Sanecki, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 23
Podstawowe wiadomości o pistoletach będących w uzbrojeniu polskiej Policji
Przemysław Rybicki, Piotr Salamonik, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 24
Wprowadzenie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym
Jarosław Tuliszka, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 41
Kontrola drogowa
Jarosław Tuliszka, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2009 rok; ss. 44
Ruch pieszych, zwierząt i pojazdów na drodze
Jarosław Tuliszka, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2010 rok; ss. 88
Policja w systemie zapobiegania przemocy wobec dziecka
Damian Kwiatkowski, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2010 rok; ss. 40
Postępowanie w sprawach nieletnich
Andrzej Sochacki, Wydawnictwo Szkoły Policji w Słupsku; 2008 rok; wyd. II, poprawione; ss. 40

Wybierz Strony