Informacyjny Serwis Policyjny
nadinsp. dr Jarosław Szymczyk
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
nadinsp. Andrzej Szymczyk
PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
nadinsp. Jan Lach
ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
nadinsp. Helena Michalak
ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI