Informacyjny Serwis Policyjny
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
nadinsp. Dariusz Augustyniak
I ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
nadinsp. Kamil Bracha
ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
insp. Tomasz Szymański
ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI