Informacyjny Serwis Policyjny
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk
KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI
nadinsp. dr Andrzej Szymczyk
PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
nadinsp. Jan Lach
ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
nadinsp. Dariusz Augustyniak
ZASTĘPCA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI