Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Wydziale Operacyjnym - Główny Sztab Policji KGP

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Rodzaj stanowiska

EKSPERT

(w 9 grupie zaszeregowania)

Jednostka organizacyjna

Zespół Oddziałów Prewencji Policji

Wydział Operacyjny

Główny Sztab Policji

Komenda Główna Policji

Termin składania oferty

do 27 lipca 2018 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do 15 sierpnia 2018 r.

Opis stanowiska

Realizacja następujących zadań:

 1. gromadzenie informacji w zakresie wyposażenia i uzbrojenia oddziałów prewencji Policji;

 2. zbieranie informacji o nowatorskich rozwiązaniach w zakresie: wzorów uzbrojenia, sprzętu ochrony osobistej i PZ przeznaczonego dla oddziałów Policji, przygotowanie propozycji zmian oraz wymagań taktyczno - użytkowych jakie powinien spełniać nowy sprzęt;

 3. określanie standardów wyposażenia i koordynowanie zaopatrywania w sprzęt, uzbrojenie oraz zasoby techniczne i ochronne oddziałów prewencji Policji;

 4. udział w pracach zespołów przygotowujących specyfikację techniczną uzbrojenia, sprzętu ochrony osobistej i PZ przeznaczonego dla oddziałów prewencji Policji;

 5. udział w pracach komisji przetargowych w zakresie uzbrojenia, sprzętu ochrony osobistej i PZ przeznaczonego dla oddziałów prewencji Policji;

 6. wdrażanie do użytku w Policji sprzętu technicznego przeznaczonego dla struktur organizacyjnych oddziałów prewencji Policji;

 7. nadzór nad zagadnieniem zbiorowego stosowania środków przymusu bezpośredniego w Policji;

 8. udział w pracach legislacyjnych, szczególnie w zakresie przygotowania procedur i przepisów dotyczących środków przymusu bezpośredniego w Policji a także taktyki prowadzenia działań zespołowych, szyków, ugrupowań i przemieszczania oddziałów prewencji Policji;

 9. organizacja i udział w przedsięwzięciach szkoleniowych organizowanych dla jednostek organizacyjnych Policji z zakresu problematyki oddziałów prewencji Policji.

Wymagania

 •   wykształcenie wyższe magisterskie;
 •   kwalifikacje zawodowe podstawowe;
 •   staż w Policji co najmniej 5 lat.

Pożądane doświadczenie/umiejętności

 • doświadczenie zawodowe w realizacji działań w oddziale lub samodzielnym pododdziale prewencji Policji (min. 3 lata);
 • doświadczenie w dowodzeniu pododdziałem prewencji Policji (min. dowódca drużyny);
 • doświadczenie w zakresie tematycznym opisu stanowiska;
 • zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów;
 • znajomość języka obcego w stopniu dobrym;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dyspozycyjność.

Składanie dokumentów

CV należy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Komenda Główna Policji

Główny Sztab Policji

ul. Puławska 148/152

02-624 Warszawa

telefon służbowy

72 135 49

telefon miejski

(22) 60 135 49

e-mail

pawel.pinda@policja.gov.pl

osoba upoważniona do kontaktów

mł. insp. Paweł Pinda

radca Wydziału Operacyjnego

Data dodania oferty

10.07.2018 r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy

powrót
drukuj