Informacyjny Serwis Policyjny

Radca w Wydziale Wsparcia Programistycznego Biura Łączności i Informatyki KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydata na stanowisko

RADCY

w Wydziale Wsparcia Programistycznego
Biura Łączności i Informatyki KGP
- w 11 grupie zaszeregowania


 

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2


Główne obowiązki:

 • ustalanie priorytetów związanych z rozwijanymi i budowanymi w ramach Wydziału Wsparcia Programistycznego systemami i rozwiązaniami teleinformatycznymi,

 • formułowanie wytycznych i standardów w zakresie architektury i jakości systemów teleinformatycznych Policji,

 • analiza i ocena kierunków rozwoju informatyki oraz możliwości wykorzystania nowych narzędzi programistycznych w informatyce policyjnej,

 • projektowanie zmian i wyznaczanie kierunków modyfikacji systemów teleinformatycznych, zgodnych z przyjętą w Policji strategią rozwoju,

 • opracowanie koncepcji rozwiązań w systemach i rozwiązaniach centralnych administrowanych przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji,

 • zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie oraz zapewnienie wymaganego poziomu jakości wytwarzanego przez Wydział Wsparcia Programistycznego produktu programistycznego,

 • monitorowanie działań w zakresie prac realizowanych przez podmioty zewnętrzne w ramach zawartych umów,

 • zapewnienie spójności zmian w policyjnych systemach teleinformatycznych zgodnie z wymaganiami użytkowników końcowych,

 • wykonywanie prac programistycznych realizujących potrzeby i wymagania użytkowników końcowych zgodnie z kierunkami wyznaczonymi przez architektów rozwiązań programistycznych,

 • nadzór i wsparcie nad wdrożonym oprogramowaniem oraz dokonywanie w nim niezbędnych modyfikacji.

 

Wykształcenie: wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe  (Dz. U. poz. 857, z późn. zm.),

 • umiejętność myślenia strategicznego,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • umiejętność analizowania,

 • umiejętność organizowania,

 • umiejętność programowania,

 • znajomość baz danych,

 • doświadczenie w dziedzinie projektowania, budowy, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych,

 • umiejętność rozwiązywania problemów,

 • umiejętność myślenia koncepcyjnego.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym o profilu informatycznym,

 • min. 5-letni staż pracy/służby w dziedzinie teleinformatyki,

 • licencje i certyfikaty z zakresu znajomości narzędzi teleinformatycznych,

 • znajomość języka angielskiego.

Oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać do w formie elektronicznej na adres: grazyna.ryszkowska@policja.gov.pl lub arkadiusz.sobolewski@policja.gov.pl.

 

powrót
drukuj