Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

Zamieszczony Data publikacji 17.08.2018

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach poszukuje kandydata na policyjne stanowisko specjalisty (6 grupa zaszeregowania) w nieetatowym zespole ds. profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

 

1. Zakres obowiązków:

  • inicjowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego

  • przygotowywanie konferencji, spotkań, prelekcji związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w ruchu drogowym

  • prowadzenie analiz przyczyn i skutków wykroczeń wynikających z niestosowania się do przepisów prawa o ruchu drogowym i na tej podstawie wyznaczenie kierunków prowadzenia działań/kampanii o charakterze profilaktyczno/informacyjnym kierowanych do uczestników ruchu drogowego

2. Wymagania niezbędne:

  • zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakimi powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz.U.2007.123.857)

3. Wymagania pożądane:

  • co najmniej 5 lat służby

  • prawo jazdy kat. „B”

  • znajomość problematyki i przepisów ruchu drogowego

  • umiejętność pracy w zespole, komunikowania się, szybkiego działania

  • kreatywność

  • znajomość programów MS Office, w szczególności Word , Excel i PowerPoint

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny lub osobisty z:

mł. insp. Robert Piwowarczyk

Naczelnik

WRD KWP w Katowicach

tel. 32 200 11 70

 

 
powrót
drukuj