Informacyjny Serwis Policyjny

Asystent/instruktor w Zakładzie Wyszkolenia Specjalnego - Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Nazwa oferty

oferta pracy dla policjantów

Nazwa stanowiska

ASYSTENT/INSTRUKTOR

(5 grupa, mnożnik 1,55/8 grupa, mnożnik 1,85)

Jednostka organizacyjna

Zakład Wyszkolenia Specjalnego

Instytutu Służby Prewencyjnej

Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Termin składania oferty

do 31 stycznia 2018 r.

Termin przeprowadzenia konkursu

do 31 maja 2018 r.

Opis stanowiska

Prowadzenie zajęć dydaktycznych z problematyki:

– technik interwencji,

– taktyki interwencji,

– wychowania fizycznego,

– promocji zdrowia,

– samoobrony,

– bezpieczeństwa osobistego

Wymagania

– wykształcenie wyższe magisterskie (wskazane mgr wychowania fizycznego, mgr innej specjalności z ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie wychowania fizycznego, preferowany absolwent AWF),

– kwalifikacje zawodowe podstawowe (asystent),

– kwalifikacje zawodowe wyższe (instruktor),

– staż służby w Policji co najmniej 6 lat,

– doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu taktyki interwencji, wychowania fizycznego, sportów walki,

– uprawnienia trenera lub instruktora sportów walki,

– ukończony kurs doskonalenia zawodowego dla instruktorów z zakresu taktyki i technik interwencji

Dodatkowe wymagania/umiejętności

– samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność,

– znajomość obsługi komputera (Word, Power Point, Excel),

– umiejętność pracy w zespole,

– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Składanie dokumentów

– CV,

– oświadczenie o treści: Zostałam/em zapoznana/y z informacjami i prawami wynikającymi z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko opisane w ogłoszeniu.

 

Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście

Informacje kontaktowe

adres

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Dział Kadr

ul. Piłsudskiego 111

12–100 Szczytno

telefon służbowy

733 53 72

fax służbowy

733 52 38

telefon miejski

(89) 621 53 72

fax miejski

(89) 621 52 38

e-mail

kadry@wspol.edu.pl

osoba upoważniona do kontaktów

nadkom. Dariusz Kamassa

ekspert Działu Kadr

Data dodania oferty

6.12.2017 r.

  • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że w przypadku złożenia oferty na powyższe stanowisko administratorem danych osobowych kandydata jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno. Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Kandydat posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.

  • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

  • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

  • Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

powrót
drukuj