Informacyjny Serwis Policyjny

Młodszy wykładowca w Zakładzie Służby Kryminalnej - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

NAZWA STANOWISKA

młodszy wykładowca

GRUPA ZASZEREGOWANIA, MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ, MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

Grupa zaszeregowania - 7

Mnożnik kwoty bazowej – 1,80

Minimalna kwota dodatku służbowego – 500 zł

NAZWA KOMÓRKI DYDAKTYCZNEJ

Zakład Służby Kryminalnej

OPIS STANOWISKA

Przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności w zakresie określonym programami szkolenia i doskonalenia zawodowego w szczególności z zakresu:

- zabezpieczenia i kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia,

- wybranych zagadnień z zakresu pracy operacyjnej,

- materialnego i procesowego prawa karnego,

- materialnego i procesowego prawa wykroczeń,

- wybranych zagadnień z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego,

- postępowania w sprawach nieletnich.

WYMAGANIA W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja).

Kwalifikacje zawodowe podstawowe

Staż służby: minimum 10 lat

Wykształcenie: wyższe (preferowane kierunki: prawo, administracja).

Kwalifikacje zawodowe wyższe

Staż służby: minimum 8 lat

WYMAGANIA DODATKOWE

Pożądane:

- ukończone kursy specjalistyczne: dochodzeniowo-śledczy, operacyjno - rozpoznawczy, dla oskarżycieli publicznych.

- przygotowanie pedagogiczne,

- znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym (angielskiego, niemieckiego),

- umiejętność pracy w zespole

 

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV ze zdjęciem oraz ze szczegółowym przebiegiem służby proszę przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

28 luty 2018 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 260, 7437 393

faks służbowy – 7437 399

tel. miejski – 59 8417 260, 59 8417 393

faks miejski – 59 8417 399

e-mail: spslupsk@ spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

12 stycznia 2018 r.

powrót
drukuj