Informacyjny Serwis Policyjny

Specjalista w Wydziale Teleinformatyki - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce wspomagającej

 

NAZWA STANOWISKA

specjalista

 

GRUPA ZASZEREGOWANIA,

MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ,

MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

- grupa zaszeregowania – 6

- mnożnik kwoty bazowej – 1,75

- minimalna kwota dodatku służbowego – 450 zł

NAZWA KOMÓRKI LOGISTYCZNEJ

Wydział Teleinformatyki

OPIS STANOWISKA

do zakresu zadań w szczególności należy:

- naprawa sprzętu elektronicznego, elektrotechnicznego;

- kontrolowanie, nadzorowanie, naprawa systemów kontroli dostępu i systemów monitoringu wizyjnego.

 

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

- wykształcenie średnie

- kwalifikacje zawodowe podstawowe;

- staż służby min. 5 lat.

WYMAGANIA DODATKOWE

  • preferowane wykształcenie średnie techniczne w zakresie elektroniki, elektrotechniki, automatyki, itp.;

  • pożądane doświadczenie zawodowe w realizacji zadań zgodnie z opisem stanowiska pracy;

  • umiejętność pracy w zespole;

  • dyspozycyjność.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby/pracy można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście; do CV należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

28 luty 2018 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 511, 7437 393

faks służbowy – 7437 399

tel. miejski – 59 8417 511, 59 8417 393

faks miejski 59 8417 399

e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

12 styczeń 2018 r.

powrót
drukuj