Informacyjny Serwis Policyjny

Referent (kierowca) w Sekcji Wspomagającej - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce wspomagającej

NAZWA STANOWISKA

referent

GRUPA ZASZEREGOWANIA,

MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ,

MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

  • grupa zaszeregowania – 3;

  • mnożnik kwoty bazowej – 1,35;

  • minimalna kwota dodatku służbowego w grupie – 350 zł;

 

NAZWA KOMÓRKI WSPOMAGAJĄCEJ

Sekcja Wspomagająca

OPIS STANOWISKA

- kierowanie i obsługa pojazdów służbowych zgodnie
z posiadanymi uprawnieniami;

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

  • wykształcenie średnie;

  • kwalifikacje zawodowe podstawowe;

  • staż służby 2 lata;

WYMAGANIA DODATKOWE

niezbędne:

  • prawo jazdy kategorii B, D;

  • zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami, dla których wymagana jest określona kategoria prawa jazdy;

pożądane:

- co najmniej 2 – letnie doświadczenie w kierowaniu pojazdami służbowymi;

- dyspozycyjność;

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

30 kwietnia 2018 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 531 (Sekcja Wspomagająca), 7437395 (Wydział Kadr)

faks służbowy – 7437 399

tel. miejski – 59 8417 531, 59 8417 395

faks miejski - 59 8417 399

e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

23 marca 2018 r.

powrót
drukuj