Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor w Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego - Szkoła Policji w Słupsku

RODZAJ OFERTY

stanowisko policyjne w komórce dydaktycznej

NAZWA STANOWISKA

instruktor

GRUPA ZASZEREGOWANIA,

MNOŻNIK KWOTY BAZOWEJ,

MINIMALNA KWOTA DODATKU SŁUŻBOWEGO W GRUPIE

 • grupa zaszeregowania – 5;

 • mnożnik kwoty bazowej – 1,55;

 • minimalna kwota dodatku służbowego w grupie – 400 zł;

NAZWA KOMÓRKI DYDAKTYCZNEJ

Zakład Wyszkolenia Strzeleckiego

OPIS STANOWISKA

przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu

taktyki i technik posługiwania się bronią palną

WYMAGANIA W ZAKRESIE

WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY

 • wykształcenie średnie;

 • kwalifikacje zawodowe podstawowe;

 • staż służby- co najmniej 3 lata;

 • ukończony kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych;

WYMAGANIA DODATKOWE

pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole;

 • dyspozycyjność;

 • znajomość j. niemieckiego lub angielskiego na poziomie podstawowym;

 • kwalifikacje w zakresie strzelectwa sportowego;

 • ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;

 • ukończone szkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy lub ukończone studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownika medycznego lub ukończona publiczna szkoła policealna lub niepubliczna szkoła policealna o uprawnieniach szkoły publicznej i posiadanie  dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego "ratownik medyczny”;

 • kurs specjalistyczny z zakresu taktyki i technik interwencji;

 • staż służby powyżej 10 lat;

SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

CV wraz ze szczegółowym przebiegiem służby można przesyłać faksem, pocztą elektroniczną lub składać osobiście. W składanych dokumentach należy wskazać stanowisko, do którego się aplikuje.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

4 czerwca 2018 r.

DANE KONTAKTOWE

Szkoła Policji w Słupsku

ul. Kilińskiego 42

76-200 Słupsk

Wydział Kadr

tel. służbowy – 7437 300, 7437 393

faks służbowy – 7437 399

tel. miejski – 59 8417 300, 59 8417 393

faks miejski - 59 8417 399

e-mail: spslupsk@spslupsk.policja.gov.pl

DATA DODANIA OFERTY

6 kwietnia 2018 r.

powrót
drukuj