Informacyjny Serwis Policyjny

Dyżurny Szkoły - asystent w Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych - Szkoła Policji w Pile

SZKOŁA POLICJI
W P I L E

poszukuje policjantów chętnych do pełnienia dalszej służby

na stanowisku:

dyżurnego Szkoły

asystent w Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych

Niezbędne wymagania wobec kandydatów:

a. wykształcenie ogólne – średnie,

b. kwalifikacje zawodowe – szkolenie podstawowe,

c. staż służby - 10 lat w jednostce terenowej Policji,

d. pozytywna opinia służbowa.

Pożądane wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie ogólne - wyższe lub równorzędne,

- kwalifikacje zawodowe - ukończenie kursu specjalistycznego,

- doświadczenie w pionie prewencji, w tym na stanowisku dyżurnego jednostki,

- uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

- umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych.

Ponadto u kandydata mile widziane:

umiejętność organizacji pracy,

radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych,

szybkość podejmowania decyzji.

Warunki finansowe:

 

Stanowisko

Grupa zaszeregowania

Mnożnik

asystent

05

1,61

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Kadr Szkoły Policji w Pile

tel. sieć publiczna 67-3522178 lub 67-3522171

tel. sieć resortowa 774-2178 lub 774-2171

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

 

Oferty (podanie i CV) wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (na załączonym formularzu), prosimy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile osobiście lub za pośrednictwem poczty albo na adres e-mail podany powyżej.

W ofercie prosimy o zamieszczenie:

1. stopnia służbowego,

2. grupy zaszeregowania,

3. nazwy stanowiska,

4. wysokości dodatku służbowego (brutto).


Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

powrót
drukuj