Informacyjny Serwis Policyjny

Dowódca kompanii w Wydziale Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

OGŁOSZENIE

z dnia 12 czerwca 2019 r.

w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku dowódcy kompanii

w Wydziale Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

 

Rodzaj stanowiska, komórka organizacyjna

DOWÓDCA KOMPANII

Wydział Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Proponowane składniki uposażenia zasadniczego

7 grupa zaszeregowania,

mnożnik 2,141 kwoty bazowej,

dodatek służbowy 600 zł

Zakres zadań, wynikający z karty opisu stanowiska pracy

ZADANIA PODSTAWOWE:

  1. utrzymanie właściwego poziomu dyscypliny służbowej przez słuchaczy i dbanie o przestrzeganie zasad etyki zawodowej policjanta,

  2. prowadzenie pracy wychowawczej ze słuchaczami,

  3. wyznaczanie i przygotowanie słuchaczy do pełnienia służb ochronnych w CSP,

  4. reprezentowanie CSP w imprezach i uroczystościach o charakterze oficjalnym,

  5. nadzór nad obiegiem dokumentacji niejawnej na pododdziałach szkolnych,

  6. prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją szkoleń zawodowych podstawowych oraz doskonalenia zawodowego,

  7. uczestniczenie w pracach zespołów pedagogicznych.

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: wyższe/średnie;

Kwalifikacje zawodowe: wyższe/podstawowe;

Staż służby: 4/6 lat;

 

Wymagania pożądane

Wykształcenie: wyższe;

Kwalifikacje zawodowe: wyższe;

Staż służby: min. 5 lat;

Wymagane dokumenty

CV;

Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia;

List motywacyjny

Termin składania ofert

bezterminowo

Informacje

kontaktowe

adres

Wydział Organizacji Dydaktyki i Dowodzenia

Centrum Szkolenia Policji
05-119 Legionowo; ul. Zegrzyńska 121

telefon służbowy

725 34 92

faks służbowy

725 35 22

telefon miejski

(22) 605 34 92

faks miejski

(22) 605 35 22

e-mail

wodid@csp.edu.pl

 

powrót
drukuj