Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

OGŁOSZENIE

z dnia 13 czerwca 2019 r.

w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku

eksperta w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

 

 

Rodzaj stanowiska, komórka organizacyjna

EKSPERT

Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Proponowane składniki uposażenia zasadniczego

9 grupa zaszeregowania,

mnożnik 2,391 kwoty bazowej, oraz dodatek służbowy i dodatek kontrolerski

Zakres zadań, wynikający z karty opisu stanowiska pracy

ZADANIA PODSTAWOWE:

 1. inicjowanie i opracowywanie rocznego planu kontroli wewnętrznych;

 2. opracowywanie programów kontroli wewnętrznej;

 3. prowadzenie kontroli wewnętrznych;

 4. przygotowywanie dokumentacji pokontrolnej;

 5. monitorowanie realizacji wniosków pokontrolnych;

 6. opracowywanie rocznego sprawozdania z przeprowadzonych kontroli;

 7. przyjmowanie skarg i wniosków adresowanych do Komendanta;

 8. rozpatrywanie skarg i wniosków po dekretacji Komendanta;

 9. opracowywanie rocznego sprawozdania z rozpatrzonych skarg i wniosków;

 10. współpraca z podmiotami policyjnymi i pozapolicyjnymi w zakresie niezbędnym do realizacji zadań;

 11. realizowanie doskonalenia zawodowego lokalnego dla kadry jednostki;

 12. udział w przeprowadzaniu etapów doboru do służby w Policji;

 13. Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych;

 14. opiniowanie projektów aktów prawnych;

 15. udział w pracach komisji i zespołów zadaniowych o charakterze stałym lub doraźnym;

 16. archiwizowanie dokumentacji.

Wymagania niezbędne

 1. wykształcenie: wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym;

 2. kwalifikacje zawodowe: wyższe;

 3. staż służby: 4 lata;

Wymagania pożądane

 1. wykształcenie: wyższe z zakresu prawa lub administracji;

 2. dowolna forma kształcenia z zakresu prowadzenia kontroli wewnętrznych;

 3. 2 lata służby w komórce dochodzeniowo-śledczej;

 4. 2 lata służby w komórce kontroli wewnętrznej;

 5. 2 lata służby w komórce skarg i wniosków.

Wymagane dokumenty

List motywacyjny i CV.

Termin składania ofert

bezterminowo

Informacje

kontaktowe

adres

Wydział Ochrony Informacji Niejawnych i Kontroli

Centrum Szkolenia Policji ul. Zegrzyńska 121

05-119 Legionowo

telefon służbowy

7255541

faks służbowy

7253534

telefon miejski

22 6055541

faks miejski

22 6053334

e-mail

woin@csp.edu.pl

 

powrót
drukuj