Informacyjny Serwis Policyjny

Asystent/instruktor w Zakładzie Wychowania Fizycznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Nazwa oferty oferta pracy dla policjantów
Nazwa stanowiska ASYSTENT/INSTRUKTOR
(5 grupa, mnożnik 1,951/8 grupa, mnożnik 2,191)
Jednostka organizacyjna Zakład Wychowania Fizycznego
Termin składania oferty do 8 października 2019 r.
Termin przeprowadzenia konkursu do 31 stycznia 2020 r.
Opis stanowiska Prowadzenie zajęć dydaktycznych z problematyki:
 • szkolenia strzeleckiego,
 • doskonalenia zawodowego policjantów z zakresu szkolenia strzeleckiego,
 • teorii użytkowania broni palnej,
 • wyszkolenia specjalnego
Wymagania
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • kwalifikacje zawodowe podstawowe (asystent),
 • kwalifikacje zawodowe wyższe (instruktor),
 • staż służby w Policji co najmniej5 lat,
 • ukończony kurs specjalistyczny dla instruktorów strzelań policyjnych (instruktorów wyszkolenia strzeleckiego)
Dodatkowe wymagania/umiejętności
 • samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność,
 • znajomość obsługi komputera (Word, Power Point, Excel),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • ukończony kurs doskonalenia zawodowego dla instruktorów z zakresu taktyki i technik interwencji
Składanie dokumentów
 • CV,
 • oświadczenie o treści: Zostałam(em) zapoznana(y) z informacjami i prawami wynikającymi z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zawartych w CV oraz innych przesłanych do WSPol przeze mnie dokumentach w celu przeprowadzenia konkursu otwartego na stanowisko opisane w ogłoszeniu.


  Dokumenty można przesłać listownie, faksem, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście
Informacje kontaktowe adres Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Dział Kadr
ul. Piłsudskiego 111
12–100 Szczytno
telefon służbowy 733 53 72
fax służbowy 733 52 38
telefon miejski (89) 621 53 72
fax miejski (89) 621 52 38
e-mail kadry@wspol.edu.pl
osoba upoważniona do kontaktów podinsp. Dariusz Kamassa
ekspert Działu Kadr
Data dodania oferty 6.09.2019 r.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1; dalej: RODO, jestem świadomy(a), iż:
 1. administratorem moich danych osobowych jest Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie z siedzibą przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych WSPol: iod.odo.wspol@wspol.edu.pl;
 3. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu otwartego na opisane w ogłoszeniu stanowisko w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 4. odbiorcami moich danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firmy, wspierające WSPol w obsłudze informatycznej;
 5. moje dane osobowe przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji lub wycofania przeze mnie zgody na ich przetwarzanie;
 6. mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych;
 8. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu;
 9. odpowiedź na ofertę w postaci złożenia wymaganych dokumentów jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie moich danych osobowych;
 10. wycofanie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych następuje poprzez złożenie wniosku do Działu Kadr Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
 • Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
 • Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

Niekompletne dokumenty podlegają odrzuceniu

powrót
drukuj