Informacyjny Serwis Policyjny

Ekspert do spraw gospodarki transportowej i uzbrojenia - Szkoła Policji w Pile

SZKOŁA POLICJI

W P I L E

poszukuje policjantów chętnych do pełnienia dalszej służby

na stanowisku:

- eksperta - do spraw gospodarki transportowej i uzbrojenia

 

 

Niezbędne wymagania wobec kandydatów:

 1. wykształcenie ogólne – wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym,

 2. kwalifikacje zawodowe – wyższe,

 3. staż służy15 lat w jednostce terenowej Policji,

 4. staż służby w pionie wspomagającym Policji 5 lat,

 5. pozytywna opinia służbowa.

 

Pożądane wymagania kwalifikacyjne:

- znajomość przepisów dotyczących logistyki Policji, w tym gospodarki uzbrojeniem, gospodarki transportowej oraz przepisów dotyczących zamówień publicznych,

- doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi.

 

Ponadto u kandydata mile widziane:

 • samodzielność w realizacji zadań,

 • umiejętność pracy w zespole.

 

Warunki finansowe:

 

Stanowisko

Grupa zaszeregowania

Mnożnik

ekspert

09

2,391


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Kadr Szkoły Policji w Pile

tel. sieć publiczna 67-3522178 lub 67-3522171

tel. sieć resortowa 774-2178 lub 774-2171

adres e-mail: kadry@sppila.policja.gov.pl

Oferty (podanie i CV) wraz z Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (na załączonym formularzu), prosimy kierować do Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile osobiście lub za pośrednictwem poczty albo na adres e-mail podany powyżej.

W ofercie prosimy o zamieszczenie:

 1. stopnia służbowego,

 2. grupy zaszeregowania,

 3. nazwy stanowiska,

 4. wysokości dodatku służbowego (brutto).

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy.

 

powrót
drukuj