Informacyjny Serwis Policyjny

Oferty pracy w Europejskim Urzędzie Policji - Europol

Zamieszczony Data publikacji 12.01.2009

„Zgodnie z procedurą dot. rekrutacji na stanowiska w Europejskim Biurze Policji, zatwierdzoną przez Zastępcę Dyrektora BMWP KGP w dniu 30.12.2008 Sekcja ds. Europolu BMWP KGP informuje, że:

  • Oferty pracy w Europejskim Urzędzie Policji - Europol umieszczane są na ogólnodostępnej stronie internetowej tej instytucji : www.europol.europa.eu.
     
  • Osoby nie będące funkcjonariuszami oraz pracownikami cywilnymi Policji lub innych krajowych instytucji ochrony porządku prawnego winny przesyłać aplikacje na stanowiska nie zarezerwowane dla funkcjonariuszy organów ścigania oraz pracowników cywilnych w nich zatrudnionych (non-bold) bezpośrednio do Europolu.
     
  • Funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Policji i innych krajowych instytucji ochrony porządku prawnego winni przesyłać aplikacje na stanowiska nie zarezerwowane dla funkcjonariuszy organów ścigania (non-bold) wyłącznie za pośrednictwem Sekcji ds. Europolu BMWP, przy czym funkcjonariusze Policji winni zastosować się do dyspozycji § 4 ust. 4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oddelegowania policjantów do pełnienia zadań służbowych poza Policją w kraju i za granicą z dnia 29 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 396). Natomiast funkcjonariusze innych krajowych instytucji ochrony porządku prawnego przesyłają aplikacje do Europolu, za pośrednictwem Sekcji ds. Europolu BMWP KGP z uwzględnieniem ewentualnych wewnętrznych wymogów formalnych instytucji, w której pełnią służbę.
     
  • Komplet ww. dokumentów powinien wpłynąć do Sekcji ds. Europolu BMWP KGP nie później niż 30 dni przed ostatecznym terminem składania aplikacji, określonym przez Europol w dokumentacji towarzyszącej informacji o wakacie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie procedury rekrutacyjnej, osoby zatrudnione w krajowych organach ochrony porządku prawnego mogą kontaktować się bezpośrednio z Sekcją ds. Europolu BMWP KGP wykonującą w przedmiotowym zakresie zadania Krajowej Jednostki Europolu (Europol National Unit ), tel. 72 152 20 lub 72 124 86 ”

 
Tagi:
powrót
drukuj