Informacyjny Serwis Policyjny

VII warsztaty koordynatorów do spraw handlu ludźmi

Zamieszczony Data publikacji 10.05.2014
W ramach Krajowego planu działań przeciwko handlowi ludźmi na lata 2013-2015, w dniach 5-9 maja w Koszalinie, Zarząd Operacyjno-Śledczy Komendy Głównej Straży Granicznej zorganizował VII warsztaty dla funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, dotyczące zwalczania przestępczości handlu ludźmi.

Warsztaty przeprowadzono we współpracy z Wydziałem do Walki z Handlem Ludźmi BSK KGP oraz w porozumieniu z Departamentem Polityki Migracyjnej MSW, Prokuraturą Generalną RP i Fundacją La Strada.

Warsztaty poświęcone były w znacznej części zwalczaniu przestępstwa handlu ludźmi w aspekcie współpracy międzynarodowej, w tym problematyce wspólnych zespołów dochodzeniowo - śledczych (JIT). Na podstawie wybranych spraw przedstawiono praktyczne aspekty zwalczania przestępstwa handlu ludźmi w oparciu o doświadczenia sądów, prokuratur, Policji, Straży Granicznej oraz służb policyjnych z Wielkiej Brytanii. Ponadto poruszono problematykę współpracy organów ścigania z organizacjami pozarządowymi, realizującymi zadania wspierania ofiar/świadków handlu ludźmi.

Źródło: SP w Pile

 
powrót
drukuj