Informacyjny Serwis Policyjny

II sesja Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści

Zamieszczony Data publikacji 21.05.2014
20 maja br. w Warszawie odbyła się II sesja Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści kierowana przez Pełnomocnika KGP ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza. Bezpośredniego wsparcia dla Platformy udziela Komendant Główny Policji, a inicjatywę umacnia Rzecznik Praw Obywatelskich.

Historia cywilizacji ludzkiej pokazuje, chociażby na przykładzie ONZ, czy też Unii Europejskiej, że warto łączyć kapitał międzynarodowy oraz idee i pomysły,  aby wspólnymi siłami budować pokój na świecie i kształtować procesy społeczno-gospodarcze w duchu poszanowania praw jednostki. Choć w mikroskali, na podobnej filozofii zbudowana została w styczniu br. wspomniana Platforma, to z obserwacji prowadzonej przez pion ochrony praw w Policji wynika, że w społeczeństwie funkcjonuje ogromny kapitał w walce z uprzedzeniami, negatywnymi stereotypami, rasizmem, ksenofobią i różnymi formami nietolerancji. Stąd pomysł Policji, aby wielkie wysiłki poszczególnych organizacji zacząć kanalizować i integrować ze sobą. Sesja zgromadziła blisko 40 osób, w tym przedstawicieli Rzecznika Praw Obywatelskich, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz liczne organizacje pozarządowe. Gospodarzami spotkania byli również pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka z KSP, KWP Poznań, KWP zs. w Radomiu oraz CSP w Legionowie.

W II sesji, której tematem wiodącym były możliwości wprowadzenia do Policji zintegrowanej edukacji retrospektywnej, czyli opartej na historii zagłady i ludobójstwa.  W dobie oddalania się od takich tragedii ludzkich jak czasy niewolnictwa, Holokaustu, zbrodni katyńskiej, apartheidu, ale też wojny w Rwandzie, konfliktu bałkańskiego -  nowe pokolenia młodych ludzi, w tym nowo przyjęci policjanci, mogą nie do końca rozumieć współczesny kontekst tamtych wydarzeń. W toku sesji Maciej Zabierowski z Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu przedstawił wyniki warsztatów pt. Zrozumieć zło zorganizowanych dla policjantów z Małopolski, których częścią było eksperckie zwiedzanie byłego obozu nazistowskiego w dzisiejszym Oświęcimiu – Brzezince. Bezpośrednim celem takiej formy edukacji jest wzmocnienie motywacji do walki z przestępstwami na tle nienawiści. Sesja przybliżyła jej uczestnikom zasady doboru do Policji oraz tematykę i przebieg szkolenia podstawowego. Brawami nagrodzono kampanię Say it to Fight it wymierzoną w walkę z rasizmem, o której opowiedziała jej współautorka Danuta Głowacka-Mazur, Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW.  Ostatni etap sesji poświęcony był kwestiom ścigania i karania sprawców przestępstw z nienawiści i wzbudził najwięcej emocji, dlatego też  temu zagadnieniu w całości poświęcony będzie przebieg III sesji Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści.

Cele Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści:

 1. integracja działań,
 2. wymiana dobrych praktyk,
 3. utworzenie laboratorium dobrych pomysłów,
 4. przygotowywanie materiałów edukacyjnych,
 5. organizacja debat społecznych,
 6. organizacja warsztatów eksperckich,
 7. organizacja wspólnych kampanii społecznych,
 8. rozpoznawanie nowych form i metod działania sprawców przestępstw z nienawiści,
 9. obrazowanie działań wykrywczych i wspólne wypracowywanie efektywnych metod rozpoznawania profili sprawców,
 10. przybliżanie środowisku pracy edukacyjnej – wizyty w szkołach policyjnych,
 11. rozmowy z detektywami bezpośrednio zajmującymi się przedmiotową tematyką.

 

 
powrót
drukuj