Informacyjny Serwis Policyjny

IV Sesja Policyjnej Platformy przeciw Nienawiści

Zamieszczony Data publikacji 20.02.2015
20 lutego br. w biurze RPO odbyła się IV Sesja Policyjnej Platformy przeciw Nienawiści pod hasłem: „Policja środowiskowa oraz nowoczesna prewencja kryminalna w walce i zapobieganiu przestępstwom z nienawiści”. Sesja miała charakter roboczy.

Spotkanie otworzyła prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich. Mówiła m.in. o zjawisku wielokulturowości i potrzebie kształtowania postaw obywatelskich wobec osób pochodzących z innych kultur.

- Jeżeli pracujemy nad tym, aby zmieniła się atmosfera w zakresie obniżenia poziomu agresji i nienawiści, robimy to, by poprawiła się sytuacja ekonomiczna i społeczna. Bardzo ważne jest, byśmy pamiętali, że wielonarodowość i wielokulturowość jest tradycją naszego kraju - powiedziała prof. Irena Lipowicz.

W wydarzeniu wziął udział pełnomocnik komendanta głównego Policji ds. ochrony praw człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, który przedstawił dotychczasowe prace Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści.

Omówiono również działania prewencyjne i kierunki rozwoju nowoczesnych form zapobiegania tego typu przestępstwom. Rozpoczęto też dyskusję na temat możliwości opracowania programu policyjno-społecznego w tym zakresie. Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przedstawił wnioski kampanii pn. „Rasizm. Walczę nie milczę”.

***

Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści to inicjatywa Policji, która ma umożliwić wymianę doświadczeń podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony praw człowieka i pomóc w wypracowaniu dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw z nienawiści. W projekcie czynnie uczestniczy Rzecznik Praw Obywatelskich.

fot. Andrzej Chyliński

  • prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich
  • mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, pełnomocnik komendanta głównego Policji ds. ochrony praw człowieka
  • IV Sesja Policyjnej Platformy przeciw Nienawiści
  • mł. insp. Anna Kuźnia z Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji
  • mł.insp. Gerard Bah, pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. ochrony praw człowieka
  • Dyskusja wywiązała się w drugiej części spotkania
 
powrót
drukuj