Informacyjny Serwis Policyjny
 • Magazyn Policja 997 o 25 leciu europejskiego systemu praw człowieka w Polsce

  Zamieszczony 09.05.2018  

  W majowym miesięczniku Policja 997 ukazał się artykuł Marty Krasuskiej, głównego specjalisty ds. ochrony praw człowieka, etyki zawodowej i równego traktowania w Zespole ds. Ochrony Praw Człowieka Gabinetu KGP. Artykuł choć syntetycznie, to jednak czytelnie i obrazowo przedstawia instytucje związane z systemem ochrony praw człowieka oraz tematykę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tzw. sprawach policyjnych. Zachęcamy do lektury na stronach 14- 15.

  Czytaj całość

 • Zalecenia Rady Europy dotyczące poszanowania praw człowieka

  Zamieszczony 20.04.2018  

  Komitet Ministrów (Committee of Ministers) jest najważniejszym organem decyzyjnym Rady Europy. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych wszystkich krajów członkowskich Organizacji. Ministrowie spotykają się z reguły raz do roku na sesjach ministerialnych w maju. Codzienną aktywnością zajmuje się Komitet Delegatów Ministrów (KDM), w którego skład wchodzą ambasadorowie, stali przedstawiciele akredytowani przy Radzie Europy, działający w imieniu Ministrów.

  Czytaj całość

 • Dobre wieści ze Strasburga

  Zamieszczony 20.04.2018  

  Spadła liczba wyroków i skarg przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2017 r. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Czytaj całość

 • Co warto wiedzieć o Europejskim Trybunale Praw Człowieka?

  Zamieszczony 20.04.2018  

  Kiedy w naszej ocenie zawiodło Państwo, a wyczerpaliśmy już wszelkie krajowe środki odwoławcze, warto rozważyć oddanie sprawy pod osąd Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Więcej informacji o tej instytucji można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  Czytaj całość

 • 25 rocznica przystąpienia Polski do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

  Zamieszczony 20.04.2018  

  W bieżącym roku Polska obchodzi 25 rocznicę przystąpienia do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (19 stycznia 1993 r.) oraz uznania jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (1 maja 1993). Ministerstwo Sprawiedliwości od wielu lat prowadzi specjalną zakładkę tematyczną dedykowaną tej tematyce.

  Czytaj całość

Wybierz Strony