Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny
 • SPOTKANIA Z POLICJĄ – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

  Zamieszczony 14.12.2016  

  Czytaj całość

 • 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka

  Zamieszczony 09.12.2016  

  Czytaj całość

 • Deklaracja z Brukseli

  Zamieszczony 20.10.2016  

  Konferencja Wysokiego Szczebla na temat „Implementacji Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, naszej wspólnej odpowiedzialności” - Deklaracja z Brukseli 27 marca 2015 r. Konferencja potwierdziła głębokie i stałe zaangażowanie Państw–Stron na rzecz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich silne przywiązanie do prawa do skargi indywidualnej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jako fundamentu systemu ochrony praw i wolności zawartych w Konwencji. Jednocześnie Konferencja wyznaczyła dalsze plany działania. Czytaj całość:

  Czytaj całość

 • Raport z działalności w Polsce Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2015

  Zamieszczony 26.08.2016  

  W dniu 25 sierpnia 2016 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zorganizował międzyresortową konferencję poświęconą omówieniu efektów wizytacji Krajowego Mechanizmu Prewencji w roku 2015. Uwagi do Policji można znaleźć w załączonym raporcie od strony 57 do 80.

  Czytaj całość

 • 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  Zamieszczony 29.07.2016  

  Zbliża się kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Tragedia ta, choć rzadziej oceniana od tej strony, miała ogromny wpływ na kwestie związane ze współczesnym podejściem do ochrony praw i wolności człowieka. Na stronie Stowarzyszenia Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 można znaleźć wiele cennych informacji, które pozwolą w zadumie i refleksji spojrzeć na tamten czas, by z nową siłą budować współczesne podejście do ochrony najwyższych wartości, by historia dramatów wojny się nie powtórzyła ...

  Czytaj całość

Wybierz Strony