Informacyjny Serwis Policyjny

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2016

Zamieszczony Data publikacji 04.09.2017
Liczący 150 stron raport odzwierciedla wyniki badań i analiz prowadzonych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w sferze przestrzegania zasady równego traktowania w 2016 roku. Raport zawiera także konkluzje i rekomendacje.

Pliki do pobrania

 
Tagi:
powrót
drukuj