Informacyjny Serwis Policyjny

"Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i migracji"

Zamieszczony Data publikacji 02.10.2014
Agencja Praw Podstawowych UE i Europejski Trybunał Praw Człowieka przygotowali podręcznik, w którym uwzględniono dorobek prawny Unii Europejskiej i Rady Europy, w tym orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach azylowych, granicznych i migracyjnych.

Może on okazać się szczególnie przydatny dla osób, które na co dzień mają do czynienia z cudzoziemcami, a także współpracują z organizacjami i instytucjami, które prowadzą działalność w tym obszarze.

Zachęcamy do lektury!

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj