Informacyjny Serwis Policyjny

Obiekty policyjne z ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Zamieszczony Data publikacji 21.07.2016
Wykaz ten opracowany przez Biuro Logistyki KGP nie służy do celów badawczych, ani też oceny stanu faktycznego, lecz ma na celu przekazanie obywatelom naszego kraju, ogólnopolskiego wykazu jednostek Policji, które posiadają określone udogodnienia pozwalające na dostęp do wnętrza obiektów i załatwienia sprawy urzędowej.

Pliki do pobrania

 
Tagi:
powrót
drukuj