stopień Imię Nazwisko
Wydział/Zespół
Biuro/KWP/KMP/KPP/KRP

Ulica nr 00/00
00-000 Poczta
tel.: MSW 55 555-55, 555-997-997
tel.: +48 22 60 152-09
imie.nazwisko@policja.gov.pl