Współpraca na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwa

Data publikacji: 09.01.2017

Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie zawarły porozumienie o  współpracy na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej i cyberbezpieczeństwa. Uroczystość z  udziałem Eryka Kłossowskiego, Prezesa Zarządu PSE SA i insp. dr. hab. Piotra Bogdalskiego, Komendanta-Rektora WSPol w Szczytnie miała miejsce 5 stycznia 2017 r. w siedzibie PSE SA.

Głównym celem zawartego porozumienia jest wspólne prowadzenie prac badawczo-rozwojowych, zarówno w  obszarze ochrony infrastruktury krytycznej, jak i cyberbezpieczeństwa, a także doskonalenie funkcjonujących systemów planowania i ochrony.

Obecnie, w świetle takich zagrożeń jak cyberterroryzm i zamachy terrorystyczne, zapewnienie bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i sieci przesyłowej jest jednym z  największych wyzwań, jakie stoją przed PSE, jako operatorem systemu przesyłowego. To porozumienie będzie sprzyjać efektywnemu współdziałaniu PSE i WSPol, a także  pozwoli na wykorzystanie posiadanego przez nas i Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie potencjału organizacyjnego i naukowego. – podkreśla Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE SA.

WSPol posiada najlepiej wyposażoną jednostkę ds. cyberprzestępczości w Polsce. Dzięki naszej współpracy Operator będzie mógł testować najlepsze systemy i narzędzia oraz korzystać z wiedzy wypracowanej w  naszej uczelni. Z kolei nasi studenci skorzystają z doświadczenia i eksperckiej wiedzy PSE SA w zakresie specyfiki ochrony obiektów przesyłowych – zaznaczył insp. dr hab. Piotr Bogdalski, Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie.

Porozumienie będzie dotyczyło również działań edukacyjnych. W efekcie współpracy powstaną praktyczne rozwiązania w zakresie współdziałania Policji i innych służb państwowych z operatorami infrastruktury krytycznej, w szczególności z PSE SA.

Źródło: WSPol w Szczytnie