Odprawa roczna kadry kierowniczej pomorskiej policji - podsumowanie 2016 roku

Data publikacji: 11.01.2017

Dzisiaj odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej Policji garnizonu pomorskiego pod przewodnictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Jarosława Rzymkowskiego. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach oraz Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.

Dzisiaj o godz. 10.00 w auli centrum kongresowego Amber Expo w Gdańsku rozpoczęła się odprawa roczna kadry kierowniczej garnizonu pomorskiego. Przewodniczył jej Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski, a honorowymi gośćmi byli Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich oraz Prokurator Rejonowy w Gdańsku Andrzej Golec.

Na spotkaniu podsumowano wyniki pracy pomorskich policjantów w 2016r. oraz omówiono cele i zadania stojące przez funkcjonariuszami w nowym 2017 roku. Zastępcy komendanta wojewódzkiego szczegółowo przedstawili pracę pionów prewencji, kryminalnego oraz logistyki.

W podsumowaniu komendant wojewódzki położył nacisk na działania w bieżącym roku na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz na zwalczanie przestępczości kryminalnej.

Podsumowania działań minionego roku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w kraju dokonał także Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Obaj Komendanci podziękowali pomorskim Policjantom za zaangażowanie w pracę i dotychczasowe wyniki w służbie na rzecz społeczeństwa.

Odprawa połączona była z pożegnaniem przechodzącego na emeryturę zastępcy komendanta wojewódzkiego – insp. Czesława Koszykowskiego kierującego pracą pionu logistyki, który służbie w woj. pomorskim poświecił 34 lata. Równocześnie powitano jego następcę – insp. Roberta Sudenisa, powołanego na to stanowisko z dniem 1 stycznia br. Insp. Robert Sudenis dotychczas kierował pracą Gabinetu Komendanta Głównego Policji, ale bardzo dobrze zna specyfikę służby w woj. pomorskim, ponieważ w minionych latach pełnił funkcję m.in. I zastępcy komendanta powiatowego w Malborku oraz komendanta powiatowego w Tczewie.

Źródło: KWP Gdańsk