Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Te umiejętności mogą uratować życie - kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Zamieszczony Data publikacji 17.01.2017

Na kursach specjalistycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy doskonalą swoje umiejętności policjanci z jednostek terenowych Policji. Szkolenie prowadzone w słupskiej Szkole Policji ma na celu utrwalenie umiejętności, które każdy policjant nabył tuż po wstąpieniu do służby - podczas szkolenia zawodowego podstawowego.

Kurs specjalistyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest ugruntowaniem, ale i rozszerzeniem dotychczas posiadanej wiedzy i umiejętności ratowniczych. Każdy policjant już w czasie szkolenia zawodowego podstawowego, na początku swojej służby w policji, musi zaliczyć kilkudziesięciogodzinny kurs udzielania pierwszej pomocy. Każdy policjant ma bowiem obowiązek prawny udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, wynika to również z zasad policyjnej etyki zawodowej.

Na kurs kierowani są głównie policjanci służb patrolowo-interwencyjnych, którzy z racji specyfiki swojej służby najczęściej stykają się z osobami poszkodowanymi wymagającymi pomocy. Bardzo często bowiem zdarza się, że to właśnie policjanci przyjeżdżają jako pierwsi na miejsce zdarzenia bądź wypadku. W niektórych sytuacjach to właśnie od wiedzy i umiejętności policjantów zależy życie osób poszkodowanych.

W trakcie tygodniowego kursu policjanci doskonalą postępowanie ratownicze w miejscu zdarzenia. W ramach ćwiczeń praktycznych każdy z uczestników szkolenia prowadzi podstawowe zabiegi resuscytacyjne, a także wykorzystuje automatyczny defibrylator zewnętrzny, czyli AED.
Szczególną uwagę poświęca się również zabezpieczeniu osoby poszkodowanej, u której występuje krwotok, uraz kostny, zawał mięśnia sercowego, porażenie prądem, wychłodzenie organizmu, śpiączka metaboliczna lub reakcja uczuleniowa. Policjanci omawiają także zabezpieczenie osoby poszkodowanej, przygotowanie jej do ewakuacji i transportu oraz przekazanie zespołowi ratownictwa medycznego.

Kurs specjalistyczny z zakresu udzielania pierwszej pomocy został zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji w czerwcu ubiegłego roku, a jego realizację powierzono wszystkim szkołom policyjnym w kraju (Legionowo, Katowice, Piła, Słupsk i Szczytno).

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku

 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 • Zajęcia na kursie specjalistycznym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pomieszczenia Centrum Ratownictwa szkoły Policji w Słupsku.
 
powrót
drukuj