Testy granatnika w Oddziale Prewencji Policji w Kielcach

Data publikacji: 01.02.2017

24 stycznia 2017 r. na terenie Oddziału Prewencji Policji w Kielcach zorganizowane zostały przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach testy techniczno-użytkowe granatnika GL-06 kal. 40×46. W prezentacji sprzętu wzięło około 70 uczestników – przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Kielcach oraz Oddziałów Prewencji Policji w Kielcach i Katowicach. Z ramienia Szkoły Policji w Katowicach w testach uczestniczyli: insp. dr Rafał Kochańczyk – Komendant Szkoły Policji w Katowicach, podinsp. Andrzej Wilisowski – starszy wykładowca Zakładu Wyszkolenia Specjalnego oraz kom. Marek Grzebieluch – wykładowca Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.

W trakcie przeprowadzonych prób uczestnicy mieli możliwość zapoznania się ze specyfikacją techniczną oraz praktycznym użyciem granatnika GL-06 kal. 40×46.

Całość zagadnienia została podzielona na trzy moduły szkoleniowe. W pierwszym instruktorzy wyszkolenia strzeleckiego z Oddziału Prewencji Policji w Kielcach w ramach zajęć teoretycznych zapoznali uczestników ze specyfikacją techniczną granatnika GL-06 kal. 40×46 oraz przeznaczoną do niego amunicją. W drugim poznawano praktyczne możliwości granatnika GL-06 przy użyciu amunicji niepenetracyjnej oraz barwiącej. Natomiast trzeci moduł został zrealizowany na strzelnicy zewnętrznej Oddziału Prewencji Policji w Kielcach, gdzie przetestowano granatnik z użyciem amunicji chemicznej.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach