Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Jeśli dziecku dzieje się krzywda… a Ty to widzisz lub o tym wiesz

Zamieszczony Data publikacji 02.02.2017

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze wspólnie z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. wydał poradnik postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy pn. „Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa”.

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. jest partnerem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Dzieciństwo nie boli-wspólna lubuska sprawa”. W ramach realizacji projektu powstał Poradnik pn „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”, który zawiera wskazówki i porady dotyczące postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy będące jednocześnie odpowiedzią na problemy otrzymane w wynikach badań przeprowadzonych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. Badania te dotyczyły wskazania głównych problemów w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci doświadczających przemocy domowej.

Poradnik „Dzieciństwo nie boli – wspólna lubuska sprawa”
Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Partnerami projektu byli również: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp., Katedra Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA.

Źródło: KWP Gorzów Wielkopolski
 

Pliki do pobrania

 
powrót
drukuj