Alkohol i narkotyki – ogólnopolskie działania policyjne

Data publikacji: 03.02.2017

W piątek – 3 lutego 2010 roku Policja przeprowadza ogólnopolskie działania pn. „ALKOHOL i NARKOTYKI”. Działania ukierunkowane są na przeprowadzanie badań stanu trzeźwości jak największej liczby kierujących pojazdami, a tym samym ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami „po alkoholu” lub w stanie po użyciu środków działających podobnie do alkoholu.

Na przestrzeni lat znacząco wzrosła liczba badań prowadzonych przez policjantów na zawartość alkoholu. Badania prowadzone są zarówno podczas wzmożonych działań jak i rutynowych kontroli.

Pamiętajmy, że alkohol obniża koncentrację, zmniejsza szybkość reakcji oraz powoduje błędną ocenę odległości i prędkości. Pijani kierowcy to śmiertelne zagrożenie na drogach!

W 2016 roku kierujący pojazdami będący pod działaniem alkoholu byli sprawcami 1 680 wypadków (tj. więcej wypadków o 74, + 4,6% w porównaniu z rokiem ubiegłym), zginęło w nich 220 osób (tj. -4 o -1,8 %), a ranne zostały 2 093 osoby (tj. więcej o 74, +3,7%). W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez kierujących pojazdami, nietrzeźwi stanowili 5,8%.

Sprawcy wypadków drogowych będący pod działaniem alkoholu

Sprawcy

Wypadki

Zabici

Ranni

2015

2016

+/-

%

2015

2016

+/-

%

2015

2016

+/-

%

Kierujący

1606

1680

+74

+4,6

224

220

-4

-1,8

2019

2093

+74

+3,7

Piesi

615

568

-47

-7,6

95

77

-18

-18,9

536

498

-38

-7,1

 

W porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszyła się liczba ujawnionych kierujących będących pod działaniem alkoholu o 10,4% przy wzroście liczby badanych na obecność alkoholu o 1,4%.

Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości grożą poważne konsekwencje. Taką dotkliwą karą jest np. zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat (w razie kierowania pojazdem w stanie po użyciu alkoholu). W przypadku kierowania w stanie nietrzeźwości sąd może pozbawić kierowcę prawa jazdy minimum na 3 lata, a jeśli kierowca okaże się recydywistą i zostanie zatrzymany w stanie nietrzeźwości po raz drugi (w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów), sąd obligatoryjnie orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio.

Kierujący pojazdem w stanie nietrzeźwości muszą się także liczyć z konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd obligatoryjnie orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 „prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego” co najmniej 10 000 złotych. Kara finansowa za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości to minimum 10 000 zł.

Źródło: Biuro Ruchu Drogowego KGP