Strzelec na emeryturze

Data publikacji: 06.02.2017

W Izbie Tradycji i Historii Szkoły Policji w Słupsku w obecności kierownictwa Szkoły i kadry kierowniczej odbyło się uroczyste pożegnanie z mundurem podinsp. Piotra Salamonika, który z dniem 3 lutego przechodzi na zaopatrzenie emerytalne.

Podinsp. Piotr Salamonik służbę w Policji rozpoczął 1 maja 1991 roku na stanowisku referenta Zespołu Zaopatrzenia Wydziału Zaopatrzenia i Gospodarki Kwatermistrzowskiej Szkoły Policji w Słupsku. W czasie służby w pionie logistycznym realizował zadania na różnych stanowiskach służbowych kolejno: jako starszy policjant i młodszy technik.

Od 15 września 1997 roku realizował zadania w pionie dydaktyczno-wychowawczym kolejno w Zakładzie Wyszkolenia i Doskonalenia Strzeleckiego Policji, Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego i Technik Interwencji oraz Zakładzie Wyszkolenia Strzeleckiego. W tym okresie przeszedł wszystkie szczeble zawodowej drogi nauczyciela policyjnego zajmując stanowiska młodszego wykładowcy, wykładowcy i starszego wykładowcy. W lutym 2016 roku Komendant Szkoły powierzył podinsp. Piotrowi Salamonikowi obowiązki na stanowisku kierownika Zakładu Wyszkolenia Strzeleckiego, a następnie z dniem 24 lipca 2016 roku mianował na to stanowisko.

W ocenie przełożonych, kolegów i słuchaczy zawsze prezentował bardzo wysoki poziom profesjonalizmu zawodowego. Wykształcił  liczne rzesze młodych policjantów zarówno w ramach szkolenia zawodowego podstawowego, jak i kursów specjalistycznych, stając się autorytetem w zakresie metodyki wyszkolenia strzeleckiego. Podinsp. Piotr Salamonik jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu wyszkolenia strzeleckiego w Policji, takich jak między innymi  „Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu strzelań policyjnych”, „Podstawowe wiadomości o pistoletach maszynowych będących w uzbrojeniu polskiej Policji”, „Podstawowe wiadomości o pistoletach będących w uzbrojeniu polskiej Policji”. Wielokrotnie reprezentował Szkołę Policji w Słupsku w zawodach strzeleckich odnosząc w nich indywidualnie i zespołowo znaczące sukcesy.

W toku służby podinsp. Piotr Salamonik odznaczony został w 2011 roku Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant” oraz w 2014 roku Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. W 2007 roku wyróżniony został Honorową Odznaką Szkoły Policji w Słupsku (nr 297) przyznawaną  przez komendantów Szkoły osobom szczególnie dla niej zasłużonym.

W piatek (3.02) w podziękowaniu za długoletnią, wzorową, ale także pełną pasji i zaangażowania służbę Komendant Szkoły wyróżnił podinsp. Piotra Salamonika wpisem do Księgi Honorowej Szkoły Policji w Słupsku (decyzja nr 56) oraz pamiątkowym medalem.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku