Polała się policyjna krew

Data publikacji: 15.02.2017

Pierwsza w tym roku akcja zbiórki krwi wśród policjantów i pracowników cywilnych mazowieckiej komendy zakończona. Akcję, jak poprzednio, zorganizował Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów Województwa Mazowieckiego w Radomiu i Zespół Prasowy KWP Radom. Odbyła się ona w ramach akcji „Życiodajny krwioobieg". W roku ubiegłym mundurowi oddali ponad 60 litrów krwi.

Na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr. K. Vietha w Radomiu stawili się funkcjonariusze operacyjni, a także mundurowi z Wydziału Prewencji i Wydziału Ruchu Drogowego KWP zs. w Radomiu, Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji i liczne grono pracowników cywilnych. Stało się tradycją, że jako pierwszy krew oddał Rafał Jeżak z Zespołu Prasowego KWP zs. w Radomiu. Dzisiaj, 15.02.br., przed komendą udało się zebrać ponad 8 litrów krwi. Na wszystkich krwiodawców czekały także niespodzianki przygotowane przez POP GYM, czyli największy fitness klub w Radomiu, który obdarował voucherami do wykorzystania w siłowni.

Policjanci doskonale zdają sobie sprawę z tego jak ważne jest, by krwi nigdy nie brakowało, nieraz bowiem są świadkami tragicznych wypadków, z których do szpitala przewożono rannych wprost na stół operacyjny. Praca w Policji to służba dla społeczeństwa, dlatego też tak licznie odpowiedzieli na apel radomskiego centrum krwiodawstwa, bo jedynym źródłem krwi są ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa.

KWP Radom