Podaruj serce - oddaj krew

Data publikacji: 16.02.2017

Z inicjatywy samorządu szkolnego słuchaczy w Młodzieżowym Domu Kultury oraz w Regionalnym Centrum Kultury w Pile, 34 słuchaczy oddało ok. 15 litrów krwi w ramach akcji charytatywnej „Podaruj serce - oddaj krew”, której organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.

Akcja honorowego oddawania krwi odbyła się w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu. Słuchacze naszej Szkoły zaangażowali się w realizację tej humanitarnej idei -  idei dzielenia się najbardziej życiodajnym darem człowieka, jakim jest krew. Każda ilość i każda grupa krwi jest na wagę złota.

Przy okazji prowadzonej akcji, samorząd słuchaczy zorganizował zbiórkę czekolad, które zostaną przekazane dla podopiecznych placówek, z którymi od wielu lat wolontariusze Szkoły współpracują.

Za realizację powyższego przedsięwzięcia dziękujemy wszystkim słuchaczom, zarówno kursów podstawowych (szczególnie SZP-VI/16), jak specjalistycznych (szczególnie OR-V/16).

Źródło: Szkoła Policji w Pile