Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Spotkanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji z Ambasadorem Francji

Zamieszczony Data publikacji 07.03.2017

6 marca br. odbyło się spotkanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka z Ambasadorem Republiki Francuskiej w Warszawie, J.E. Pierrem Lévy. W spotkaniu udział wzięli również Naczelnik Wydziału Koordynacji Współpracy Pozaoperacyjnej Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, nadkom. Piotr Sochacki oraz Oficer Łącznikowy Policji francuskiej, insp. Olivier Ordas.

Wizyta obok charakteru kurtuazyjnego miała na celu omówienie stanu bieżącej polsko-francuskiej współpracy policyjnej. Podczas spotkania obie strony podkreśliły wagę i znaczenie współpracy międzynarodowej, która przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa w Europie i na świecie. Podczas pobytu w Komendzie Głównej Policji, J.E. Pierre Lévy złożył również wizytę w Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych.

(BMWP KGP/ foto: M. Krupa Gabinet KGP/ ar)

 

  • Spotkanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji z Ambasadorem Francji
  • Spotkanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji z Ambasadorem Francji
  • Spotkanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Głównego Policji z Ambasadorem Francji
 
powrót
drukuj