Podpisanie porozumienia wykonawczego między polską i szwedzką policją

Data publikacji: 31.03.2017

28 marca br. w szwedzkiej miejscowości Malmö podpisane zostało Porozumienie wykonawcze pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Policji Państwowej Królestwa Szwecji o współpracy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie z Szefem Policji Regionu Południowego.

W imieniu szefa polskiej Policji porozumienie parafował I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk. Przewidziana w porozumieniu współpraca polegać ma na bezpośredniej wymianie informacji o przestępstwach popełnianych na terenach właściwych dla komend wojewódzkich w Gdańsku i Szczecinie oraz Policji Regionu Południowego Królestwa Szwecji, w tym przestępstwach popełnianych w trakcie międzynarodowych imprez masowych o charakterze transgranicznym. Dokument dotyczy także organizacji współpracy szkoleniowej oraz programów w zakresie zapobiegania poważnej przestępczości.

W składzie delegacji polskiej Policji znaleźli się m.in. mł. insp. Jacek Cegieła – Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie, insp. Jarosław Rzymkowski – Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku,  a także mł. insp. Irmina Gołębiewska – Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz Marek Antonowicz - radca prawny Zespołu do spraw prawa międzynarodowego Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji.

Spotkanie stanowiło także doskonałą okazję do omówienia stanu bieżącej współpracy służb policji Polski i Szwecji, zapoznania się z aktualnymi problemami w zakresie zwalczania przestępczości ekonomicznej i narkotykowej. Omówiono również możliwości dalszego zacieśnienia polsko-szwedzkiej współpracy policyjnej na szczeblu centralnym.

Podczas wizyty w Szwecji delegacja polskiej policji miała także możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Policji w Malmo, gdzie omówiono trendy oraz charakterystykę przestępczości na terenie miasta.

BMWP KGP