Informacyjny Serwis Policyjny

Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania rewirem dzielnicowych

Zamieszczony Data publikacji 10.04.2017

W dniu 10 kwietnia 2017 r. Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji, mł. insp. dr Marek Fałdowski wraz Zastępcą Komendanta-Prorektorem, podinsp. dr. Zbigniewem Mikołajczykiem oraz Dziekanem Wydziału Administracji, mł. insp. dr. Januszem Brykiem i Dyrektorem Instytutu Nauk Społecznych WA, nadkom. dr. Dominikiem Hryszkiewiczem dokonali uroczystego otwarcia studiów podyplomowych w zakresie zarządzania rewirem dzielnicowych.

W lutym tego roku Wydział Administracji WSPol rozpoczął nabór na letni semestr studiów,  których priorytety zostały określone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Studia te wpisują się w realizację strategii Wydziału Administracji w obszarze kształcenia kadr kierowniczych formacji mundurowych oraz innych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne – chodzi przede wszystkim o działania systemowe, realizowane jako nowa koncepcja funkcjonowania służby dzielnicowych.

Komendant-Rektor WSPol w swoim wystąpieniu serdecznie powitał uczestników studiów oraz przybliżył ich charakter, mówiąc o tym, że głównym założeniem jest, by absolwenci zdobyli gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu prawidłowego wykonywania obowiązków przez dzielnicowego, zarządzania rewirem dzielnicowych i kierowania ich pracą, inicjowania i koordynowania współdziałania dzielnicowych – w szczególności z przedstawicielami instytucji o charakterze publicznym, społecznym i prywatnym. W toku studiów słuchacze będą mieli możliwość zgłębienia zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, zarządzaniem w jednostce organizacyjnej Policji, szeroko pojętą komunikacją społeczną, a także administracyjno-prawnymi aspektami funkcjonowania służby dzielnicowego.

Mł. insp. dr Marek Fałdowski życząc sukcesów w zdobywaniu wiedzy, wyraził jednocześnie nadzieję, że nauka w Wyższej Szkole Policji pozwoli studentom jeszcze skuteczniej i sprawniej zarządzać pracą dzielnicowych, a to w konsekwencji przełoży się na budowanie wizerunku Policji jako wiarygodnej i profesjonalnej instytucji.

Wykład inauguracyjny wygłosiła prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka.

Źródło: WSPol

 

  • Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania rewirem dzielnicowych
  • Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania rewirem dzielnicowych
  • Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania rewirem dzielnicowych
  • Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania rewirem dzielnicowych
  • Inauguracja studiów podyplomowych w zakresie zarządzania rewirem dzielnicowych
 
powrót
drukuj