II Turniej Oddziałów Prewencji - zapowiedź

Data publikacji: 24.04.2017

Reprezentacje Oddziałów Prewencji Policji ze wszystkich garnizonów w kraju rywalizować będą o tytuł najlepszego Pododdziału Prewencji Policji, podczas rozgrywanych w Słupsku „II Ogólnopolskich Zawodów dla Policjantów Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji”. Zaplanowane na początek czerwca Zawody organizuje słupska Szkoła Policji.

Jest to jedyna tego typu impreza w kraju, w której udział weźmie 17 plutonów reprezentujących oddziały prewencji z poszczególnych garnizonów. Celem Zawodów jest doskonalenie policyjnej praktyki, ale również propagowanie zarówno w formie bezpośrednich działań, jak i za pośrednictwem globalnych środków informacji, właściwego wizerunku policjanta, sprawnego, zdecydowanego w działaniu, ale przed wszystkim umiejącego wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności w działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Program trzydniowej rywalizacji jest bardzo intensywny. Turniejowe zmagania trwać będą codziennie nawet po 12 godzin. Plutony policjantów rywalizować będą między innymi w następujących konkurencjach, jak

  • Strzelanie sytuacyjne z broni palnej o zmieniającym się stopniu trudności.
  • Działania poszukiwawcze w terenie zalesionym.
  • Zabezpieczenie miejsca zdarzenia.
  • Udzielanie pierwszej pomocy.
  • Taktyka działania pododdziału zwartego i elementy musztry policyjnej

Przeprowadzenie konkurencji - oprócz obiektów Szkoły Policji - zaplanowane jest także w terenie zurbanizowanym, obszarze leśnym oraz na terenach rekreacyjnych z akwenami wodnymi. Przy wykorzystaniu naturalnego ukształtowania terenu, policjanci oddziałów prewencji będą musieli wykazać się nie tylko umiejętnościami orientacji w terenie, współpracy, ale przede wszystkim ogromną wytrzymałością fizyczną.
Tak szerokie spektrum warunków, w których rozgrywane będą konkurencje, pozwoli na praktyczną weryfikacją stosowanych algorytmów postępowania, a także będzie okazją do wskazania kierunków w jakich powinno ewoluować doskonalenie zawodowe policjantów pełniących służbę w oddziałach prewencji.
Spotkanie w jednym miejscu plutonów prewencji ze wszystkich garnizonów w kraju będzie również doskonałą okazją do wymiany zawodowych doświadczeń z realizacji dotychczasowych zadań.
Współorganizatorem tego przedsięwzięcia jest Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji.

II Ogólnopolskie Zawody dla Policjantów Oddziałów i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji rozpoczną się w słupskiej Szkole Policji 6 czerwca i potrwają trzy dni.

Poniżej prezetujemy kilka realcji filmowych z poprzedniej edycji zawodów. O przygotowaniach do Turnieju oraz o regulaminach informować będziemy na naszej stronie internetowej.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku