Atestacja policyjnych koni

Data publikacji: 17.05.2017

Wczoraj w Szczecinie odbyła się atestacja policyjnych koni. Wszystkie wierzchowce z garnizonu zachodniopomorskiego przeszły pozytywnie zorganizowane zajęcia i mogą uczestniczyć min. w zabezpieczeniu meczów i innych imprez masowych. Obecnie w Zespole Konnym Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie jest 9 koni, siedem z nich posiada atest drugiego stopnia a dwa pozostałe atest pierwszego stopnia.

Całość  przeprowadzonych egzaminów składała się z trzech części. Pierwsze dwie - to czworobok i test sprawności użytkowej. Natomiast cześć trzecia to współdziałanie z pododdziałami zwartymi. Umiejętności jeźdźców i zachowanie  zachowanie koni w sytuacjach dla nich stresujących oceniał przedstawiciel  Zakładu Kynologii Policyjnej z centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Wczorajsze ćwiczenia Zespołu Konnego Wydziału Prewencji KWP Szczecinie, Oddziału Prewencji Policji oraz uczniów klasy policyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach , którzy odegrali role pozorantów  przygotowywały oddział konny do współdziałania z oddziałami pieszymi przy zabezpieczaniu meczów i innych imprez masowych.

Funkcjonariusze utrwalali tworzenie szyków policyjnych, jakie są stosowane podczas działań poddziałów zwartych i zasady współpracy między różnymi formacjami podczas przywracania porządku publicznego w trakcie imprez masowych.

Takie ćwiczenia pozwalają na ocenę mobilności pododdziału i zespołu konnego oraz tworzenie wspólnych tyralier. Wypracowanie takich umiejętności jest niezbędne np. podczas zamieszek, gdzie konieczne jest natychmiastowe podjecie działań mających na celu przywrócenie porządku.

W garnizonie zachodniopomorskim służy obecnie 9 wierzchowców: siedem z nich posiada atest drugiego stopnia a dwa pozostałe atest pierwszego stopnia. Wszystkie przeszły zadania atestacyjne pozytywnie i mogą uczestniczyć w zabezpieczaniu  różnych imprez masowych.

Pomimo zdanych egzaminów, szkolenie koni policyjnych nigdy się nie kończy. Policjanci jeźdźcy mają obowiązek dbać o dobrostan koni służbowych oraz o doskonalenie nabytych już przez nie umiejętności.

Źródło: KWP Szczecin