IX Mistrzostwa Policji w Strzelaniu

Data publikacji: 06.06.2017

3 czerwca 2017 r. po raz dziewiąty w Szkole Policji w Katowicach zorganizowano Mistrzostwa Policji w Strzelaniu. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji, a w organizację aktywnie włączył się Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów. Do udziału w zawodach zaproszeni zostali przedstawiciele Policji oraz innych krajowych służb mundurowych.

Ogółem w mistrzostwach udział wzięły 142 osoby startujące w konkurencji indywidualnej oraz 30 reprezentacji w konkurencji drużynowej.

Celem zawodów była popularyzacja strzelectwa, doskonalenie umiejętności strzeleckich oraz wymiana doświadczeń z zakresu strzelectwa policyjnego. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: strzelaniu dokładnym oraz strzelaniu dynamicznym.

W tym roku nasza reprezentacja w składzie: nadkom. Krzysztof Fojcik, podkom. Tomasz Głuchowski, st. asp. Adam Hetman oraz st. asp. Tomasz Bujoczek po raz kolejny nie zawiodła zdobywając tytuł drużynowego mistrza polski Policji. Drugie miejsce zajęła drużyna Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, a na trzecim miejscu uplasowała się drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W klasyfikacji indywidualnej wynikiem 298 pkt. zwyciężył  Grzegorz Hyra z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej z Katowic. Drugie miejsce zajął nasz zawodnik – Adam Hetman, uzyskując 292 pkt. Trzecie miejsce podium z wynikiem 290 pkt. przypadło Grzegorzowi Orłowskiemu, reprezentantowi Biura Ochrony Rządu. Wśród pań najlepszą zawodniczką mistrzostw została Izabela Krypciak z Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej z Katowic.

Puchary ufundowane przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Szkoły Policji w Katowicach oraz nagrody ufundowane przez Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wręczyli Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Kochańczyk oraz przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów Grzegorz Łagódka.

Wyniki

► Klasyfikacja indywidualna 

► Klasyfikacja drużynowa
 

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach