Informacyjny Serwis Policyjny

Funkcjonariusze współpracujący w ramach Europolu zatrzymali 153 oszutów posługujących się skradzionymi lub sfałszowanymi kratami kredytowymi

Zamieszczony Data publikacji 21.06.2017

Funkcjonariusze organów ścigania różnych państw zatrzymali 153 osoby, które podróżowały posługując się skradzionymi lub podrobionymi kartami płatniczymi. To efekt kolejnych działań w ramach Joint Action Days nadzorowanych przez Europol.

Po udanych w ubiegłych latach działaniach: Archimedes (2014), Blue Amber (2015) i Ciconia Alba (2016), państwa członkowskie UE, organy UE i partnerzy z Polski po raz kolejny połączyły siły z Europolem w tegorocznej Operacji Dragon w celu zwalczania zorganizowanych sieci przestępczych zaangażowanych w główne obszary przestępczości.

Operacja Dragon jest czwartą serią wspólnych działań (JADs) objętych cyklem polityki UE 2014-2017 dotyczącym poważnej międzynarodowej i zorganizowanej przestępczości. Operacja Dragon koncentruje się na kluczowych punktach przestępczości i kluczowej infrastrukturze przestępczej w UE i poza jej granicami.

Setki funkcjonariuszy organów ścigania działających w terenie otrzymują wsparcie operacyjne 24 godziny na dobę z centrum koordynacyjnego zlokalizowanego w siedzibie Europolu w Hadze. Oficerowie łącznikowi z państw członkowskich UE i współpracownicy innych partnerów międzynarodowych koordynują wymianę informacji i danych wywiadowczych między krajowymi organami ścigania. Specjaliści i analitycy Europolu udzielają wsparcia z centrali, a także na miejscu.

Operacja Dragon znacząco wpływa na międzynarodowy krajobraz przestępczy. W kontekście priorytetowego cyklu politycznego UE "cyberprzestępstwo - oszustwo kartą płatniczą", funkcjonariusze organów ścigania z całego świata zatrzymali 153 osoby podejrzane o podróże lotnicze z wykorzystaniem biletów lotniczych zakupionych przy użyciu skradzionych, skopiowanych lub fałszywych kart kredytowych. Operacje były prowadzone w 230 portach lotniczych na całym świecie.

Wielodyscyplinarne podejście tej operacji umożliwia organom ścigania powiązanie działań obejmujących różne priorytety i obszary przestępczości. Zwiększa to skuteczność operacyjną i zapewnia lepszą współpracę między zainteresowanymi organami ścigania.

Stały Komitet ds. Współpracy Operacyjnej w dziedzinie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COSI) Rady UE dostarczył wytycznych strategicznych dla planowania JAD i monitoruje ich wdrażanie.

Zachęcamy także do odwiedzenia strony EUROPOL

(Europol / dm)

 

  • logo operacji Dragon
  • mapa świata z zaznaczonymi krajami zaangażowanymi w akcję
  • schemat działania
 
powrót
drukuj