Koń służbowy w polskiej Policji

Data publikacji: 28.06.2017

W dniach 20 - 22 czerwca br. Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie zorganizował seminarium szkoleniowe pod nazwą „Konie służbowe Policji – praktyczne szkolenie i użycie koni w służbie”.

To już kolejna edycja szkolenia, realizowanego przy współudziale komend wojewódzkich Policji mających na swoim stanie konie służbowe, obejmująca zagadnienia z zakresu hipologii służbowej. W tym roku seminarium szkoleniowe zostało zorganizowane wspólnie z KWP w Szczecinie we współpracy z Akademickim Ośrodkiem Jeździeckim Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Szkolenie, które otworzył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie insp. Piotr Ostrowski, skierowane było do koordynatorów nadzorujących problematykę koni służbowych oraz policyjnych i cywilnych instruktorów jeździectwa z komend wojewódzkich Policji w: Katowicach, Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Rzeszowie oraz Komendy Stołecznej Policji, zajmujących się na co dzień problematyką koni służbowych.

Za najważniejsze zagadnienia seminarium uznano te, związane z doskonaleniem sprawności użytkowej koni służbowych. Praktyczne zajęcia jeździeckie przeprowadzone zostały przez wykwalifikowanych instruktorów jeździectwa. Doskonalenie sprawności użytkowej z zakresu szkolenia skokowego jeźdźców i koni przeprowadziły Izabela Vinckier oraz Sylwia Sikora, a szkolenie z ujeżdżenia - Filip Poszumski. W ramach zajęć teoretycznych, obszerne wykłady obejmujące tematykę psychologii jeździectwa oraz psychologii koni zaprezentowała dr hab. inż. Angelika Cieśla z Pracowni Hodowli Koni i Animaloterapii WBiHZ Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Natomiast kom. Izabela Dobrowolska - specjalista ZKP CSP, przekazała informację dotyczącą funkcjonowania komórek konnych Policji w 2016 r., w aspekcie identyfikowanych problemów i utrudnień w tym obszarze.

Dodatkowo policjanci z KWP w Szczecinie zaprezentowali,  w teorii i praktyce, organizację służby policjantów-jeźdźców oraz wykorzystanie koni służbowych w KWP w Szczecinie. Ponadto przedstawiciel KWP w Katowicach, na przykładzie doświadczeń zdobytych w trakcie wymiany międzynarodowej pomiędzy KWP w Katowicach a węgierską Policją konną, przedstawił uczestnikom seminarium zagadnienie dotyczące szkolenia młodych koni do służby.

(CSP Legionowo)