Informacyjny Serwis Policyjny

Dodatkowe policyjne patrole na Pomorzu

Zamieszczony Data publikacji 12.07.2017

Trwa kolejna tura praktyk słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Policjanci, którzy wkrótce zakończą szkolenie, pełnili już swoje pierwsze służby w terenie pod okiem starszych kolegów. Adeptów policyjnego rzemiosła spotkać można między innymi w Koszalinie i Słupsku.

Praktyki młodych policjantów odbywają się pod koniec szkolenia zawodowego podstawowego, które przejść musi obowiązkowo każdy policjant rozpoczynający służbę. Słuchacze dysponują już wtedy niezbędną wiedzą teoretyczną i umiejętnościami, które można zweryfikować podczas normalnej służby. Dowódcą każdego z takich patroli jest policjant z jednostki terenowej, który zna specyfikę terenu i w odpowiedni sposób potrafi ukierunkować działania młodych funkcjonariuszy.

Wspólnie z policjantami z jednostek terenowych Koszalina i Słupska słuchacze patrolują między innymi główne ciągi komunikacyjne, parki, place zabaw oraz newralgiczne obszary, które mieszkańcy zgłosili za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Policjanci ze Szkoły Policji w Słupsku skierowani zostali również do Posterunku Policji w Mielnie, gdzie wspierają funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę w pasie nadmorskim. Do ich zadań należy przede wszystkim dbanie o bezpieczeństwo wypoczywających turystów i mieszkańców gminy. Policjanci dyslokowani są także w rejon mieleńskiej promenady, okolice dyskotek i lokali rozrywkowych.

Udział w trwających właśnie praktykach wzięli także policjanci z Litewskiej Szkoły Policji w Kownie, którzy przez dwa tygodnie przyglądali się systemowi kształcenia nowych polskich policyjnych kadr. Litwini mieli między innymi możliwość asystowania patrolom prewencji podczas służby na terenie Słupska i Kobylnicy.

Głównym zadaniem patroli jest reagowanie na wykroczenia najbardziej uciążliwe dla mieszkańców, takich jak na przykład spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, zakłócanie porządku publicznego, nieprawidłowe parkowanie czy żebractwo. Dzięki wspólnym patrolom Komisariaty Policji mogą wysłać w teren więcej patroli, widok większej liczby policjantów jest także pozytywnie odbierany przez mieszkańców.

Zawód policjanta to zawód specyficzny; teoria jest ważna, ale dopiero praktyka w terenie daje słuchaczom możliwość nauki czynności, które będą podejmować na co dzień, po powrocie do swojej jednostki macierzystej.

Źródło: Szkoła Policji w Słupsku

 

  • policjanci podczas wspólnych patroli
  • policjanci podczas wspólnych patroli
  • policjanci podczas wspólnych patroli
  • policjanci podczas wspólnych patroli
  • policjanci podczas wspólnych patroli
  • policjanci podczas wspólnych patroli
 
powrót
drukuj