Inspektor Eligiusz Kubicki zakończył służbę w Policji

Data publikacji: 05.09.2017

Wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste podziękowanie dla odchodzącego na emeryturę I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektora Eligiusza Kubickiego. Po 25 latach służby w Policji pożegnał się z mundurem.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Eligiusz Kubicki odebrał oficjalne podziękowania za 25 lat służby od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku nadinspektora Daniela Kołnierowicza. Pan Komendant podziękował swojemu Zastępcy za współpracę i zaangażowanie w realizację zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w województwie podlaskim. Życzył mu pomyślności i realizacji planów po przejściu na emeryturę. Dodatkowo wręczył inspektorowi Eligiuszowi Kubickiemu pamiątkową statuetkę, a obecni na uroczystości funkcjonariusze i pracownicy podlaskich komend, osobiście podziękowali przełożonemu za dobrą współpracę.

Pan inspektor Eligiusz Kubicki wstąpił do Policji 01.06.1992 roku. Przez 7 lat pełnił służbę w KWP w Łomży, a następnie przez 11 lat związany był z Centralnym Biurem Śledczym KGP w Białymstoku. Od września 2010 roku pełnił funkcje kierownicze w Biurze Kryminalnym KGP. 15.04.2015 roku został mianowany na stanowisko zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, a od 01.03.2016 roku I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Źródło: KWP Białystok